Dekorativ vågdesign detalj

Klientberättelser

Klientberättelser

Hur är det egentligen att gå i terapi?
Vad kan terapi egentligen leda till och vad kan man prata om eller ta upp i sin egen terapi? Här nedan samlar vi klienter eller patienters berättelser om vad de själva upplever att det fått ut av sin terapi. Syftet med dessa berättelser är att du skall få en inblick i hur andra upplever sin terapi och förhoppningsvis låta dig inspireras till din egen utveckling. Kanske har du en egen terapiberättelse som du vill inspirera andra med?