Numera är jag inte lika styrd av mina känslor eller negativa tankar

Lena, 57 år
Jag valde att gå i terapi för att förstå mig själv bättre. Mina förhoppningar var att livet skulle kännas lättare efteråt. Min upplevelse av att gå i terapi är enbart positiv. Jag testade både individuell- och gruppterapi. Gruppterapin upplevde jag som otroligt givande då mångfalden av problem och spegling i gruppen gav mervärde. Jag fick en ökad förståelse och självmedkänsla med mig själv och min historia (Förståelse för strategier som skapats för att tillgodose mina behov) vilket gör att livet och relationer till andra blir lättare och roligare. Numera är jag inte lika styrd av mina känslor eller negativa tankar. Som ett komplement till terapin har jag gått olika kurser och utbildningar i personlig utveckling bla ”Nyfiken på dig själv” på HumaNova.
Det kan jag varmt rekommendera.

Andra må-bra-tips:

Kroppsbehandlingar

Inspirerande läsning:

”Way of the peaceful warrior” av Dan Millman

Läs fler klientberättelser