Villkor

Köpvillkor

HumaNova Utbildning AB, org.nr 556400-1443 tillhandahåller kurser på Livily.se. Livily har sitt kontor på Skeppsbron 32, 111 30 i Stockholm. Den som köper en kurs benämns nedan som Kund.

Köp av produkt från Livilys shop

 1. Priser
  Alla priser anges i svenska kronor och innehåller mervärdesskatt och övriga avgifter. Totalkostnaden för köpet kommer att framkomma tydligt innan slutlig beställning och kommer att inkludera samtliga kostnader förenade med köpet, inklusive eventuella porto- och fraktkostnader.
 2. Leverans
  Vanligtvis kommer varan skickas från oss senast två arbetsdagar efter att ordern mottagits. Varan skickas per post till din angivna leveransadress.
 3. Frakt
  Vi skickar din vara med Postnord. Fraktkostnaden är 29 SEK. Fri frakt om man beställer över 199 SEK.
 4. Avbeställning
  Om du önskar att avbeställa en vara: Mejla hej@livily.se med ditt ordernummer och be om att få annullera ordern.
 5. Reklamation
  Om det föreligger ett fel på varan, bör du inom skälig tid efter att du upptäckt det, meddela oss på mejl hej@livily.se om felet. Vi kommer då att informera dig om hur du går vidare (reglerna kring reklamation finns i Konsumentköplagen).
 6. Ångerrätt och returer
  Ångerrätten gäller i 14 dagar från det att du som köpare har mottagit varan, enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Om du vill ångra köpet och returnerar varan i väsentligt oförändrat skick får du tillbaka köpesumman för varan, exkl fraktkostnader. Du får själv betala returkostnaden när du sänder tillbaka varan. Innan returen vill vi att du kontaktar oss på hej@livily.se för en returinformation. Observera att returer på livsmedel inte är tillåtet.
 7. Kortinformation
  Du kan betala din beställning med ett giltigt betalkort (Visa, Maestro eller Mastercard). Vi sparar och registrerar aldrig känslig information, som exempelvis kreditkortsuppgifter. Denna information är krypterad och går direkt till banken.
 8. Betalning
  Beloppet reserveras till dess att vi skickat iväg din/dina varor. Betalningsmetoder är följande:
 • Kortbetalning
 • Faktura
 • Vi erbjuder Swish inom kort

Köpvillkor för kurs

 1. Ångerrätt
  Avbokning av kurs ska göras skriftligen till hej@livily.se senast 14 dagar innan kursstart. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften. Debiterad kursavgift ligger som innestående belopp till Kund. Har Kund inte möjlighet att närvara på kurstillfället som är köpt, så kan Kund använda beloppet vid annat tillfälle. För att nyttja innestående belopp kontaktar du hej@livily.se
 2. Reklamation och ansvar
  Livily ansvarar på sätt som anges i dessa Allmänna villkor gentemot Kund. Eventuell reklamation skickas till Livily på hej@livily.se
 3. Ändringar:
  Livily äger rätt att utan förvarning, på eget bevåg eller p.g.a. myndighetskrav, ändra sina Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på www.livily.se Kund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna villkoren.
 4. Livily bekräftar köp via e-post till Kund.
 5. Kortinformation:
  När du handlar hos Livily behandlas betalningen av Bambora som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och MasterCard/Eurocard. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. Du debiteras omgående och pengar dras direkt från ditt kort.
 6. Swish
  Väljer Kund att betala med Swish så dras pengarna direkt från kontot kopplat till din Swish. Notera att du kommer att behöva signera ditt köp med Mobilt BankID.
 7. Faktura
  Vid betalning mot faktura väljer Kund faktura-alternativet i betalterminalen eller online-checkouten. I checkouten har kunden även möjlighet att välja delbetalning. Kunden knappar in sitt personnummer och identifierar sig med Mobilt BankID, i butik går det även att identifiera sig med signatur och legitimation. Collector genomför en snabb kreditprövning som bara tar några sekunder och meddelar kunden om köpet gått igenom eller ej. Fakturan skickar Collector direkt till Kunden som kan välja att betala hela summan inom 14 dagar eller att delbetala i upp till 24 månader.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

HumaNova Utbildning AB, org. nr. 556400-1443, behandlar personuppgifter i samband med handeln på https://livily.se/ och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för attHumaNova Utbildning AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål:

 • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
 • För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
 • För att hantera eventuella returer.
 • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka HumaNova Utbildning AB:s erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor. Personuppgifterna är nödvändiga för att HumaNova Utbildning AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att HumaNova Utbildning AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på HumaNova Utbildning AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på HumaNova Utbildning AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som HumaNova Utbildning AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som HumaNova Utbildning AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta HumaNova Utbildning AB via hej@livily.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Test AB:s berättigade intressen.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.