Terapeuten berättar

Det är fullt rimligt att känna oro när marken gungar under fötterna. Det är också fullt begripligt att känna rädsla för att förlora fotfästet, om man nu inte redan gjort det. Ovissheten om hur länge det här kommer att pågå kan också bidra till minskad kontroll och därmed större otrygghet.

För egen del, och för att kunna stötta klienter som har lätt att fastna i oro och rädsla, har jag ett antal fokusområden. De kan sammanfattas i följande sex punkter:
1. Erkänn och bekräfta känslorna. ”Jag känner oro, rädsla och otrygghet. Med tanke på omständigheterna är det både rimligt och begripligt att känna så.”

2. Försök acceptera situationen. Det innebär att se och stå ut med verkligheten sådan den är. Här kan det vara hjälpsamt att skilja på smärta och lidande: smärta är en del av livet; lidande uppstår när vi vägrar acceptera smärtan. Genom att acceptera verkligheten sådan den är kan vi minska vårt eget lidande. ”Okej, nu är det så här, jag är orolig, besviken, frustrerad, otålig, arg eller till och med uppgiven och behöver ändå gå upp på morgonen, ta mig ut på en promenad och göra något meningsfullt.”

3. Skaffa goda rutiner. Att ha en stödjande struktur blir som en ledstång att hålla sig i när det är skakigt. Det kan innebära att dela in dagen i block som på bestämda tider rymmer både aktivitet och vila.

4. Tillgodose basala behov. Mat, fysisk aktivitet, frisk luft och kontakt med närstående är ett sätt att hålla en god mental hygien.

5. Håll tankarna i schack. Katastroftänkande bidrar till större oro; ta reda på fakta och påminn dig om att det är få människor som trots allt blir allvarligt sjuka. Sålla i nyhetsflödet och distrahera dig på de sätt som går för att hitta ett större lugn.

6. Andas djupt och fråga dig själv: Hur kan jag ändra mitt förhållningssätt och fokusera på det som jag faktiskt är glad och tacksam för just nu?

  • Vad behöver jag för att känna mig tryggare och mer tillitsfull?
  • Vad kan jag göra för att hjälp dem som har det sämre?
  • Hur kan jag använda den här erfarenheten för att förbättra min livskvalitet när krisen är över?
  • Hur kan jag bli bättre på att värdesätta det som jag tidigare har tagit för givet?
  • Hur kan jag ändra mitt förhållningssätt och fokusera på det som jag faktiskt är glad och tacksam för just nu.

Albert Einstein sa: “In the middle of every difficulty lies opportunity.” Vi behöver hjälpa varandra att se möjligheten och samtidigt hålla i, hålla ut och hålla om varandra även om det behöver ske på distans. Och inte minst, för att hålla hoppet uppe, påminna oss om att det finns ett ljus i slutet av tunneln.

Christel Dopping, samtalsterapeut

Se Christels profil här