Dekorativ vågdesign detalj

Vad är bra terapi?

Det finns många som tycker och tänker om vad som är bra terapi. Här kommer några aspekter som du kan reflektera över för att veta vad som är viktigt för just dig.

Hur bra eller effektiv terapin blir beror på flera olika saker. Kanske den viktigaste av alla är hur motiverad du själv är och hur meningsfullt det är för dig att faktiskt arbeta med din egen utveckling. En del av att verkligen vilja själv är att våga vara öppen, transparent med din terapeut om hur du faktiskt tex tänker och känner om livet. Men även öppen kring om vad som händer i terapin och er terapeutiska relation.

Nästa faktor är att det är en bra terapeut du väljer. Vad som är en bra terapeut finns många tankar om men en av de mest respekterade forskarna inom detta område är Bruce Wampold. Han menar att det är viktigare med en bra terapeut än vilken metod terapeuten använder.

Hans forskning visar bland annat att bra terapeuter är duktiga på att verkligen vara där för sin klient/patient så att terapin ger en känsla av att inte vara ensam. Att terpeuten skapar en allians, vilket kan beskrivas som ett att skapa ett slags förtroende band. Detta så det verkligen upplevs att terapeuten kommer att vara där när det behövs. Vidare använder terapeuten ett lättförståeligt språk, kan spegla och ibland tala långsamt ibland fort. Terapeuten är aktiv och ibland ledande och verkar för gemensamma överenskommelser.

En annan riktigt viktig punkt är enligt forskningenär att terapeuten fullt ut klarar att vara empatisk. Detta så att klienten/patienten känner sig förstådd. Det görs tex genom att spegla underliggande känslor. Terapeuten kan då lägga sina egna reaktioner åt sidan utan att förlora kontakten med klienten/patienten.En tredje faktor är tex förtroende. En bra terapeut skapar ett rum där klienten/patienten upplever att den tjänar på sin egen insats och får bättre kontroll över sig själv.

Minst viktigt anser Bruce Wampold valet av terapimetod är. Likaså anser han utifrån sin forskning att ålder erfarenhet och utbildningsnivå har mindre inverka på bra terapi än faktorerna ovan.

Givetvis finns det andra forskare som tycker annorlunda men detta visar på hur olika faktorer påverkar om det blir bra terapi, än just bara terapimetoden.

Terapiformer