Dekorativ vågdesign detalj

Titlar och utbildningar

Nedan följer en kort beskrivning av olika titlar som även säger något om de utbildningar som de terapeuter har när du hittar dom på Livily.

Samtalsterapeut

Under den mer generella titeln samtalsterapeut hittar du oftast terapeuter med 2-5 års utbildning, från olika högskolor eller privata utbildningsföretag. Dessa kan ha olika utbildning och även kalla sig för tex KBT terapeut, ACT terapeut, Gestaltterapeut, Psykosyntesterapeut, Bildterapeut, Familjeterapeut, socialpsykolog eller annan titel som beskriver deras utbildning.

Det vanligaste utbildningarna för dessa terapeuter är tex HumaNova, Gestaltakademin,

Psykosyntesakademin, Psykologpartners, Contar eller andra utbildningsarrangörer som tillhandahåller så kallade basutbildningar i psykoterapi som oftast är två år eller längre.

De flesta samtalsterapeuter är med i någon form av yrkesförbund och följer därmed förbund etiska riktlinjer och regler. Om dessa ej följs blir utövaren utesluten ur yrkesförbundet. Livily rekommenderar dig att fråga om terapeuten är med i något yrkesförbund.

Leg Psykoterapeut

Med titeln Leg psykoterapeut hittar du av socialstyrelsen Legitimerade Psykoterapeuter.

Dessa har i Sverige antigen en psykodynamisk eller KBT inriktad utbildning under tre år på deltid på en Högskola eller hos ett privat utbildningsföretag med rätt att examinera Psykoterapeuter. I allra flesta fall har den Legitimerade Psykoterapeuten även en grundutbildning från högskola i människovårdande yrke tex präst, socionom, läkare, psykolog osv.Läs mer om Legitimatin på https://www.samradsforum.se/legitimerad.htm

Legitimerade psykoterapeuter samt psykologer lyder under socialstyrelsens översyn, vilket innebär att de alltid måste ställa en diagnos och föra journal. Du kan vid behov begära ut din journal, och på så sätt se tex din diagnos. Legitimerad utövare fakturerar då utan moms till skillnad från coacher och samtalsterapeuter som betalar moms.

Leg Psykolog

Med titeln Psykolog hittar du examinerade Psykologer eller Leg psykologer. En psykolog har en fem årig generalistutbildning från högskola. En Leg psykolog har dessutom ett års praktik samt en av socialstyrelsen utfärdad Legitimation för arbete inom sjukvården. Psykologer kan specialisera sig inom tex arbetslivspsykologi, pedagogik eller klinisk psykologi.

Coach

Under titeln Coach listar vi coacher men en Coachutbildning som är godkänd av något internationell coachnätverk tex ICF eller EMCC, eller motsvarande. Här finns även specialiserade coacher som har minst ett års utbildning på deltid om över 200 timmar samt minst 20 timmar praktik. Exempel på specialiserade coacher kan vara kost, fysisk träning, livsstil, osv. Du hittar vissa coacher som använder tex titeln Affärscoach, Livscoach, näringscoach, hälsocoach, föräldracoach osv. Dessa är specialiserade på sitt område och det bör i deras beskrivning framgå vilken utbildning de har.

Våra terapeuter och coacher