Dekorativ vågdesign detalj

Tips för att hitta rätt terapeut

Tips från Livily när du väljer terapeut

Hur hittar man rätt terapeut? Vad ska man tänka på när man väljer terapeut? Hur vet man att man hittat rätt terapeut?

Nedan listar vi nio tips till dig som ska välja terapeut. Ta till dig det som verkar bra för dig. Här finns det olika åsikter och det här är vår lista.

  • Ju mer öppen och ärlig du är, ju bättre terapi.
  • Det ska kännas bra och tryggt att sitta i rummet med din terapeut, om inte så prata om det.
  • Du behöver enligt oss uppleva att terapeuten är empatisk och varm, om det inte känns så, prata om det.
  • Du behöver uppleva att terapeuten förstår dig, om det inte känns så, prata om det.
  • Terapeuter bör kunna ta feedback och ”kritik” på ett moget och resonerande sätt med dig. Samt att tillsammans med dig utforska vad som finns i det du vill säga.
  • Känn dig fri att sluta när du vill, även om det är viktigt att inse att förändring tar tid.
  • Berätta för terapeuten vad du tycker fungerar bra och eventuellt mindre bra.
  • Om du vet vad du behöver mer av, berätta det.
  • Välj en terapeut som betonar att du behöver hitta ditt sätt och som inte vet hur du borde göra. En terapeut är inte en rådgivare.

Om det inte känns bra när du sen valt, säg vad du tänker och känner till terapeuten. Har du valt rätt terapeut blir det bättre när ni pratat ut om er relation och ert arbete. Det är en del av terapin. Om den dialogen inte fungerar kan det vara en signal på att ni kanske ska gå skilda vägar. Se det då som en träning i att gå skilda vägar. Även det är ibland en del av livet.

Mer inspiration och tips innan terapi