Ulrika Pohjanen

Ulrika Pohjanen

Samtalsterapeut, samtalscoach, par-& relationsterapeut

Skeppsbron 32, 111 30 Stockholm
Artillerigatan 38, 114 45 Stockholm

Svenska & Engelska

Om mig

Med inlevelse, närvaro, värme och empati möter jag dig där du befinner dig just nu. Tillsammans är ett nyckelord. Mitt fokus är att bidra till din personliga resa där vi utforskar tillsammans för att skapa ökad medvetenhet för dig, tydliggöra din vilja och utforskar vad som har gett och ger dig en känsla av mening för att på så sätt möjliggöra medvetna val varje dag. Tillsammans skapar vi klarhet för dig om dig själv som ger möjligheter för dig själv och i relation till andra både privat och på jobbet.

Erfarenhet

Psykosyntesen och mindfulness är två pelare som mitt arbete vilar på. De går så fint ihop. För mig innebär det förebyggande friskvård för att vara hållbara människor. Här vill jag alltid se människan ur ett holistiskt (helhets) perspektiv där vi påverkar och påverkas.

Min erfarenhet är att ju mer medvetenhet vi skapar om vår historia, våra tankar, känslor, behov, hur dessa påverkar oss fysiskt och mentalt desto mer förståelse får vi för hur de påvekar det liv vi lever idag och våra relationer. Medvetenheten ger oss möjlighet att skapa och välja det liv vi verkligen vill leva och följa våra egna potentialer. Medvetenheten bidrar även till att vi bl a kan ändra tanke-, vane-, och beteendemönster om vi vill.

För mig är Psykosyntesens sätt ett så fantastiskt sätt att se på personligt växande, personligt grundande och harmonisering av alla delar av oss. Jag arbetar dels som konsult inom Human Resourses (HR) och dels med individer och grupper i kris- och utveckling (både ledare och andra). Det individuella självledarskapet arbetar jag med genom samtalscoaching, samtalsterapi och annat samtalsstöd som
t ex rådgivning. Jag är utbildad mindfulnessinstruktör (i MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction) och håller föreläsningar och grupper som är mindfulnessbaserade. Jag är även utbildad i Motiverande Samtal (MI) och vidareutbildar mig till Par- och relationsterapeut. På fritiden engagerar mig också som volontär för att stödja unga vuxna genom samtal.

Arbetssätt

Jag tror på din inre kraft och möjlighet till läkning. Även de som är friska drabbas ibland av saker i livet som gör att de behöver stöd eller ibland vill man söka personlig utveckling utan en upplevelse av att "något är fel". Kanske känner du att du aldrig räcker till eller sliter med tankar om att inte vara tillräckligt bra. Det kan också vara t.ex. stress, kris, inre kaos – hemma, på jobbet, i släkten eller i andra relationer. Det kan då vara skönt att ha någon att prata med som lyssnar utan att värdera och döma. Ett oberoende bollplank. I mitt arbete tar jag vara på det positiva och friska och använder det som utgångspunkt för att lösa upp knutar eller skapa självinsikt. Vägen till förändring går stegvis, och i rummet sker det på ett ansvarsfullt sätt och i lämplig takt. Jag använder, förutom samtalet, olika tekniker för att nå större insikt.

Jag arbetar med både samtalsterapi och samtalscoachning. Vilket vi gör beror på vad du har för behov. Förhållningssättet som Mindfulness erbjuder är en viktig grund i mitt arbete. Min uppfattning är att du har svaren i dig själv, även om det inte alltid är så tydligt för dig. Jag hjälper dig att komma på dina svar.

Hur lång en session är och hur många gånger du går beror på om det är terapi eller coaching. Det kan vara allt från ca 5 gånger upp till flera år. Det är vanligt att vi träffas oftare initialt och sedan kanske det blir mindre ofta ju längre vi har träffats. Allt från 1-2 gånger i veckan till kanske 1 gång per månad. Det beror på vad du kommer med och vilka förutsättningar du har i övrigt. Jag brukar säga att det är bra att initialt träffas 5 gånger (naturligtvis inget tvång).

Typiskt första möte

I ett första möte gör vi tillsammans, som ett exempel, en kartläggning av var du befinner dig just nu, vad det är som fört dig hit, vilka funderingar du har och vad du vill ha ut av våra samtal. Vidare kommer vi kanske överens om hur vi skall träffas initialt. Vilket arbetssätt vi kommer att använda (samtalsterapi, coaching osv) brukar bli tydligt i vårt första samtal.

Samtalsförfrågan

Önskar du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort med förslag på samtalstider. Du förbinder dig inte till något genom att fylla i dina uppgifter och jag är den enda som kommer att se vad du skriver i formuläret.