Mats Brager

Mats Brager

Samtalscoach

Skeppsbron 32, 111 30 Stockholm

Svenska

Om mig

Jag har min bakgrund i IT-branschen där jag verkade som chef och ledare i över 25 år. För en handfull år sedan bestämde jag mej för att ”sadla om” och dra nytta av mina egna erfarenheter som chef och av organisatoriska utmaningar i syfte att stötta andra ledare i deras vardag.

Jag är numera verksam som Ledarskapskonsult och Samtalscoach och arbetar med uppdrag som syftar till att bidra och stötta i att utveckla potentialen i hela organisationer, hos enskilda individer (ledare och medarbetare) och grupper.

Erfarenhet

Jag är utbildad och Diplomerad Organisationskonsult, Samtalscoach och UL-handledare (Utvecklande Ledarskap) och har erfarenhet av att hålla såväl ledarskapsutbildningar som att jobba med grupper i utveckling och av coaching av såväl chefer som medarbetare. Uppdragen är inom både privat näringsliv och offentlig verksamhet – såväl kortare insatser som längre uppdrag.
I slutänden handlar det om att bidra till egeninsikter, ökad självkännedom och positiv acceptans hos individer om dem själva och om sina medmänniskor och till att väcka motivation, mod och vilja till att utveckla den inneboende potential till utveckling som finns hos oss alla.
Jag tror genuint på att öppen, ärlig dialog och empatisk kommunikation är nyckeln till goda mänskliga relationer, trygghet, tillit och engagemang. Det föder i sin tur framgång.

Arbetssätt

Vi har alla en historia som format oss på gott och ont och som finns med oss i våra dagliga liv. Men vi har också en kreativ potential, en önskan att lämna beteenden som inte gynnar oss längre och att växa som individer. Jag jobbar med psykosyntesen som grund. Psykosyntesen är en psykologi som fokuserar på det friska i varje individ. Psykosyntesens förhållningssätt är att vi är större än vår historia, våra sår och våra begränsningar. Genom att bli vän även med mina mindre bra sidor och acceptera mig själv som jag är vägleds jag till att nå min fulla potential. Fokus ligger på det friska hos mig och mina svårigheter ses inte som begränsningar, utan möjligheter till utveckling.

Min coaching fokuserar på att ge dej det stöd du behöver för att du skall kunna utveckla din egen inneboende potential och själv finna lösningar och nå mål. Min viktigaste uppgift är att lyssna. Lyssna på det du säger och dessutom på det ”du inte säger”. Jag ställer frågor som ”tar dej inåt”, ger dej nya insikter om dej själv och som skalar av alla lager av egna invändningar och tvivel på egen förmåga som kanske i dag utgör hinder för din personliga utveckling. Jag tror på din förmåga och jag vet att du har många svar inom dej.
När du själv kommer på hur du kan göra för att lösa ditt upplevda problem, oavsett det handlar om förändrat beteende, attityd eller arbetssätt så ökar din motivation att lösa det. Gå till dej själv – får du samma positiva känsla, och uppstår samma motivation, när någon annan säger till dej hur du ska göra?
Jag hjälper dej att tydliggöra mål (det önskade läget), identifiera och synliggöra dina upplevda hinder och hjälpa dej att hitta och plocka fram dina inneboende resurser. Resurser som hjälper dej att ta dej över hindren och nå målet.

Typiskt första möte

Vid ett första möte börjar vi med att lära känna varandra lite och att skapa trygghet och tillit. Jag berättar om hur coaching fungerar och du kan ställa frågor kring det. Vi samtalar om varför du är här och vad ditt behov är. Det kan handla om förändring i ditt privat- eller arbetsliv, stärkande av självkänsla, ta fram styrkor och undanträngd kreativitet, medvetandegöra syfte och mål i livet, skapa självförtroende för att ge möjligheter till att förverkliga drömmar, finna mening och balans, ta ansvar för din hälsa, se det som tjänar och det som begränsar i livet eller hitta drivkrafter, ideal och värderingar som styr det dagliga livet. Det kan vara att få insikt om viljan och utveckla den till en stark, god kraft, skapa en realistisk och äkta självbild och få hjälp att hantera problem eller utmaningar/situationer i privatlivet eller arbetslivet.
Tillsammans klargör vi sedan i ett nästa möte nuläget och sätter ett mål för dina coachingsamtal. Upplägget kan vara allt ifrån att vi träffas någon gång i månaden till att träffas en gång i veckan under en tidsperiod. Av erfarenhet vet jag att vi bör vi träffas minst 5–10 gånger för att kunna uppnå ett resultat.

Samtalsförfrågan

Önskar du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort med förslag på samtalstider. Du förbinder dig inte till något genom att fylla i dina uppgifter och jag är den enda som kommer att se vad du skriver i formuläret.