Maria Kempe

Maria Kempe

Diplomerad samtalsterapeut & Handledare

Lilla Torget, Göteborg

Svenska

Om mig

Mitt namn är Maria Kempe och arbetar som samtalsterapeut och processhandledare. Lyssna och stanna upp för att förstå din situation och hur tidigare erfarenheter påverkar din vardag du lever i är viktigt för mig. En central utgångspunkt i mitt arbete är att utgå från dina behov och tillsammans utforska och förstå för att du sedan ska kunna ta aktiva val för att må bra.

Erfarenhet

Jag har mångårig erfarenhet av arbete med både unga och vuxna i utveckling och kriser i komplicerade situationer. Jag arbetar också med processhandledning till enskilda, arbetsgrupper och till ledarfunktioner inom skola, omsorg och företag.
Min utbildning är en grundläggande psykoterapeut utbildning (steg 1), en Aspirantutbildning på Göteborgs Psykoterapi Institut och en pågående utbildning till Leg. Psykoterapeut (steg 2).
Jag är även utbildad processhandledare på St:Lukas och Jönköpings Universitet och är utbildad MarteMeo-vägledare samt i Motiverande samtal.

Arbetssätt

Samtalsterapi:
Jag arbetar med olika terapeutiska inriktningar, både psykodynamisk, affektfokuserad samt kognitiv beteende terapi. För mig är en stor och viktig del i arbetet att relationen till terapeuten känns trygg och förtroendefull och att anpassa terapin efter dina behov. I psykoterapi är samtalet det huvudsakliga verktyget där utgångspunkten är din livsberättelse och att du ska få hjälp att handskas med det du upplever svårt och lider av. Samtalen bygger på en dialog mellan dig och mig där vi utgår från det du behöver prata om för att förstå hur de problem du upplever hänger ihop med resten av din livssituation. Det kan vara sånt du varit med om tidigare i livet eller om hur du har det just nu. En terapibehandling kan pågå under kortare eller en längre tid. Som samtalsterapeut arbetar jag med vuxna och ungdomar.

Processhandledning:
Handledning är en form av stöd till grupper och enskilda som arbetar med människor på olika sätt. Det sker oftast i grupp för att tillvara ta, öka och bibehålla gruppens kompetens och erfarenhet. Handledning kan också ske individuellt.
Handledning ger möjlighet för självreflektion. Det är också en förebyggande åtgärd för att minska risk för stressbelastning i arbetet. Innehåll och upplägg anpassas efter de handleddas behov och uppdrag. Jag har erfarenhet av att handleda personal inom skola, omsorg samt chefer och ledningsfunktion på organisationsnivå.

För att säkerställa min yrkeskompetens och utveckling i min yrkesroll erhåller jag egen superhandledning och ingår i professionsnätverk. Jag är medlem i PsykoterapiCentrum, Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete och Skolhandledarföreningen


Typiskt första möte

De första inledande samtalen får du berätta om dig själv, varför du vill gå i terapi och vad du vill fokusera på i våra samtal. Efter att vi hittat terapimål att arbeta med och om du bestämmer dig för att fortsätta ses vi en gång i veckan så länge du önskar eller behöver. Tillsammans undersöker vi vad som orsakar problemen för att sedan hitta möjligheter. Varje session är 45 min och kostar 900 kr/session


Samtalsförfrågan

Önskar du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort med förslag på samtalstider. Du förbinder dig inte till något genom att fylla i dina uppgifter och jag är den enda som kommer att se vad du skriver i formuläret.