Birgitta Linder

Birgitta Linder

Samtalsterapeut, Parterapeut & Samtalscoach

Lysbergsvägen 5, 761 75 Norrtälje
Luntmakargatan 52, 113 58 Stockholm

Svenska

Om mig

Jag heter Birgitta Linder och har min utbildning från HumaNova Europeiska Psykosyntesuniversitetet. Jag har gått den 4-åriga samtalsterapeututbildningen samt 2 år Par- och relationsutbildningen och arbetat mig fram till att bli auktoriserad samtalsterapeut i Psykosyntes. Jag har en basutbildning i Integrerad Psykoterapi sk steg 1, med fokus på KBT som inkluderar ACT, DBT, mindfullness och relationell terapi. Jag är också diplomerad i ledar- och mentorskap, samt har en kurs i sorgbearbetning bakom mig.
Mina tidigare 25 år är i näringslivet, jag har arbetat som handläggare med arbetslöshetsförsäkringar som innebär stor kunskap i myndighetsutövning och bemötande. Jag fortsatte min bana i försäkringsbranschen som Chef för myndighet. Chefskapet tillsammans med myndighetsutövning har gett mig erfarenhet av personafrågor, mötesteknik, styrelsearbete, byråkrati, medmänsklighet och allt vad chefskap innebär. Den har också tidvis gett mig stora utmaningarna att kombinera familj och vardagsliv med en hög stressnivå och prestationsinriktad arbetsmiljö.

Erfarenhet

Text om Erfarenhet:
• Tandsköterska
• Vårdkonsult
• Stödkonsult /barn med extra behov
• Försäkringshandläggare
• Försäkringschef över en svensk myndighet
• Vikarierande lärare
• Sverige Hälsans KBT - utbildning (steg1)
• Humanova Samtalsterapeut
• Humanova Par-och relationsterapeut
• Ettårig utbildning i ledar och mentorskap
• Sorgbearbetning

Arbetssätt

Jag guidar, stöttar och ger dig trygghet. Vi arbetar tillsammans så att Du/Ni kan känna inspiration att gå vidare mot helhet och harmoni. Arbetet utgår i första hand från dig/er som individ/er och din/er personliga situation. Du/Ni ges möjlighet att samtala med mig om det som är viktigt för dig/er. Egen tid att reflektera kring livet. Se saker som berör dig/er, dina/era känslor och behov. Du /Ni är varmt välkommen.

Typiskt första möte

Med öppna sinnen och lyhördhet möter jag dig/er på den plats du/ni befinner er. Vi hjälps åt att söka det du/ni behöver. Mitt syfte är att guida dig/er till det du/ni behöver.

Samtalsförfrågan

Önskar du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort med förslag på samtalstider. Du förbinder dig inte till något genom att fylla i dina uppgifter och jag är den enda som kommer att se vad du skriver i formuläret.