Birgitta Linder

Birgitta Linder

Samtalsterapeut, Parterapeut & Samtalscoach

Luntmakargatan 52, 113 58 Stockholm

Svenska

Om mig

Jag heter Birgitta Linder och har min utbildning från HumaNova Europeiska Psykosyntesuniversitetet. Jag har gått den 4-åriga samtalsterapeututbildningen samt 2 år Par- och relationsutbildningen och arbetat mig fram till att bli auktoriserad samtalsterapeut i Psykosyntes. Jag har en basutbildning i Integrerad Psykoterapi sk steg 1, med fokus på KBT som inkluderar ACT, DBT, mindfullness och relationell terapi. Jag är också diplomerad i ledar- och mentorskap, samt har en kurs i sorgbearbetning bakom mig.
Mina tidigare 25 år är i näringslivet, jag har arbetat som handläggare med arbetslöshetsförsäkringar som innebär stor kunskap i myndighetsutövning och bemötande. Jag fortsatte min bana i försäkringsbranschen som Chef för myndighet. Chefskapet tillsammans med myndighetsutövning har gett mig erfarenhet av personafrågor, mötesteknik, styrelsearbete, byråkrati, medmänsklighet och allt vad chefskap innebär. Den har också tidvis gett mig stora utmaningarna att kombinera familj och vardagsliv med en hög stressnivå och prestationsinriktad arbetsmiljö.

Erfarenhet

Jag är Par-relation och samtalsterapeut sen 2012.

De år jag jobbat med klienter har gett mig bred erfarenhet kring livet och alla dess sidor/ problem i stort och smått.
Min erfarenhet, ser att allt är värt att utforska. Se sina behov, drifter och begär.
Erfarenheten säger också, att det är möjligt att må bra. Trots svårigheter i livet.

Min fantastiska uppgift är att guida, klienten på det sätt, som gör att hen kan få förståelse för sig själv.
Resan är oftast både fantastisk och svår, men vi jobbar tillsammans.
Jag tror på dig och din förmåga!


Om du inte tidigare har gått i terapi

Har du inte någon tidigare upplevelse eller erfarenhet av att gå i terapi är det naturligt att du känner dig osäker och har många frågor på vad som händer under ett samtal med mig. Jag vill fördenskull poängtera att det är Du som avgör vad du vill tala med mig om. Många gånger kan det kännas svårt att tala om vissa områden. Allt som du talar med mig om är under strikt sekretess.

Samtalsterapeut
Par-och relationsterapeut
KBT - utbildning (steg1)
Ledar/ mentorskap
Sorgbearbetning


Tidigare yrken
Försäkringschef / Svensk myndighet
Försäkringshandläggare
Vikarierande lärare
Vårdkonsult / Stödkonsult /barn med extra behov
Tandsköterska
Arbetssätt

Jag guidar, stöttar och ger dig trygghet. Vi arbetar tillsammans så att Du/Ni kan känna inspiration att gå vidare mot helhet och harmoni. Arbetet utgår i första hand från dig/er som individ/er och din/er personliga situation. Du/Ni ges möjlighet att samtala med mig om det som är viktigt för dig/er. Egen tid att reflektera kring livet. Se saker som berör dig/er, dina/era känslor och behov. Du /Ni är varmt välkommen.

Typiskt första möte

Med öppna sinnen och lyhördhet möter jag dig/er på den plats du/ni befinner er. Vi hjälps åt att söka det du/ni behöver. Mitt syfte är att guida dig/er till det du/ni behöver.

Samtalsförfrågan

Önskar du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort med förslag på samtalstider. Du förbinder dig inte till något genom att fylla i dina uppgifter och jag är den enda som kommer att se vad du skriver i formuläret.