Dekorativ vågdesign detalj

Bra coaching

Vad är bra coaching? Givetvis är det en komplex fråga och det beror såklart på vad du behöver. Coaching kan se som ett samlingsbegrepp och används av många utövare och på olika sätt. Det kan till exempel vara idrottscoacher, kostcoaching eller affärscoaching för ledare.

En grundläggande förståelse för vad bra coacing är att se hur internationella coachorganisationer såsom ICF (internationel coach federation), WABC (world association for buisness coacing)eller EMCC (European menroring & coach cuncil) utformar sina utbildningskriterier för generell coaching kompetens. Kriterierna ser innehåller ofta varianter på till exempel dessa kompetenser

 • Grundläggande etik och professionalism
 • Etablera motivation, överenskommelse och coaching kontrakt
 • God självförståelse och medvetenhet tex coachens egna tankar och känslor
 • Skapa ömsesidig relation och öppen kommunikation genom till exempel
  -Förtroende och närhet
  -Aktivt lyssnande
  -Frågemetodik
  -Tydlig och direkt kommunikation
 • Vara handlingsorientering och bidra till målsättningar
  -Sätta mål och riktning
  -Utforma handlingar
  -Framsteg,  ansvarstagande och utvärdering
 • Använda metoder, tekniker och modeller anpassade för klienten

Förutom grundläggande coachkompetens kan vissa coacher vara specialiserade på till exempel träning, kost, ledarskap, livsstil osv. Oftast har coachen då egen gedigen erfarenhet som till exempel ledare eller idrottare.

Inspiration