Susann Sjoböm Steiger

Susann Sjoböm Steiger

livscoach, karriärcoach och ledarskapscoach, beteendevetare

Ringvägen 100, 118 60 Stockholm

Tyska, Engelska & Svenska

Om mig

Mitt varför här i livet är att vägleda och inspirera människor att hitta sitt varför och våga följa det. Är vi på rätt plats på jobbet, i relationen eller livet i stort, hjälper det oss att blomstra. Och blomstrar du, kommer även människorna runt omkring dig att blomstra.

Därför är det så viktigt att vi tar oss tiden att gå på djupet med oss själv, inte bara hitta oss själva utan skapa den bästa versionen av oss själva. Ja, vi kan alltid skapa en uppdaterad version av oss själva närhelst vi vill och önskar. Allt som krävs är en genuin vilja att utvecklas, tid och uthållighet. Allt är möjligt när du väl bestämmer dig för att göra en förändring.

Min akademiska bakgrund är en filosofie kandidatexamen i beteendevetenskap, diplomerad coach psykosyntes och kommunikatör samt utbildning i Motiverande Samtal (MI). I januari 2021 börjar jag även en utbildning till psykoterapeut.

Jag coachar människor i alla skeden av livet, oavsett om det handlar om att stärka din självkänsla, förbättra relationen till dig själv och/eller andra, bli en mer helhjärtad ledare eller hjälp med att hitta ditt nästa jobb.

Coachar både individuellt och i grupp samt håller inspirationsföreläsningar och workshops. Utöver det coachar jag chefer i ett ledarprogram och har erfarenhet av att arbeta som handledare och jobbcoach. Jag coachar även studenter på YH-utbildningar och är klasscoach via My Dream Now, där jag hjälper studenter ut i arbetslivet.

Erfarenhet

Människor, relationer, kommunikation och ledarskap har varit mitt fokus i nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Först som kommunikationsspecialist, där jag coachat chefer att motivera medarbetare i förändring, och numera även som livscoach, karriärcoach och ledarskapscoach. I skrivande stund utbildar jag mig även till psykoterapeut.

Hela mitt liv har präglats av förändringar och kännbara händelser, som flykt från ett annat land, anorexi, depression, skilsmässa och utmattningssyndrom.

Idag är jag tacksam för alla mina erfarenheter, som format mig till den jag är idag. Tack vare min egen livsresa, flertalet timmar i egen terapi och coaching, kan jag relatera till mina klienters utmaningar och anpassa vägledningen efter deras behov.

Arbetssätt

Jag ser coachingen som en sorts hjälp till självhjälp, som bygger på ett samarbete och förtroende mellan mig som coach och dig som klient. Mitt fokus är att du ska känna dig trygg, sedd och lyssnad på, samtidigt som du känner att du utvecklas i den riktning och takt som du önskar.

All förändring är en process som tar tid. Oftast behövs det flera samtal för att nå en bestående förändring. Min förhoppning är att du efter varje möte får med dig nya insikter och verktyg, som gör att du går därifrån med en upplyftande känsla. Därför är det bra om vi försöker att:

- Träffas varannan eller var tredje vecka
- Sätter mål/riktning för coachingen tidigt i processen
- Gör hemuppgifter mellan träffarna
- Har löpande avstämningar

Pris för mina tjänster:
Pris för coachingen är mellan 900 - 1500 kr, beroende på din livssituation och längden på session, som är mellan 60 - 90 minuter. Priset gäller för privatpersoner och är inklusive moms. Är du företag, kontakta mig gärna för en offert.

Typiskt första möte

Vi börjar med ett första inledande samtal på 90 min, där jag bjuder på de första 30 min. På vårt första coachingsamtal, brukar jag ägna en stor del av tiden åt att låta dig som klient sätta ord på din nuvarande livssituation, dina förväntningar och behov. Allt för att få en god förståelse för vilka delar i ditt liv som fungerar bra och mindre bra. Tillsammans gör vi sedan en plan som hjälper dig att utvecklas i den riktning och takt som du önskar.

Coachingen bygger på ett samarbete. Därför brukar jag även prata om vad du kan förvänta dig av mig som coach och vilka förväntningar det finns på dig som klient. Detta för att coachingen ska bidra till det resultat som du önskar.

Samtalsförfrågan

Önskar du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort med förslag på samtalstider. Du förbinder dig inte till något genom att fylla i dina uppgifter och jag är den enda som kommer att se vad du skriver i formuläret.