Rebecka Bobst

Rebecka Bobst

Samtalsterapeut & KBT-Terapeut

Upplandsgatan 38, 113 28 Stockholm

Svenska, Engelska

Erfarenhet

Jag har arbetat med människor i ca 20 år som terapeut och kursledare. Jag är samtalsterapeut, KBT-terapeut (steg 1) och lärare i mindfulness (Mindfulness-Based Stress-Reduction/MBSR) och självmedkänsla (Mindful Self-Compassion/MSC). Jag har även fortbildat mig inom schematerapi (moduler A-C), Compassionfokuserad terapi och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och arbetar sedan flera år på en trevlig och centralt belägen mottagning vid Odenplan.

Arbetssätt

Jag använder flera närbesläktade terapimetoder i det terapeutiska arbetet och anpassar det till det som passar dig och din problematik som klient. Terapimetoderna jag använder är KBT-terapi, schematerapi, compassionfokuserad terapi och ACT. Det kan också beskrivas som att jag integrerar anknytningsteori med traditionell och tredje vågens KBT, med inslag av gestaltterapi och psykodynamisk teori.

Jag välkomnar både svensk- och engelsktalande klienter.

Första träffen är ett prova-på samtal till reducerat pris.

Jag håller även digitala möten/telefonsessioner så det går bra för dig som bor längre bort eller inte har möjlighet att komma till mottagningen att gå i terapi hos mig.

Typiskt första möte

Terapi ger kraft och stöd att förändra det som är svårt. Du får hjälp att hantera din situation och utrymme till att sakta ner och ta upp det som är viktigt för dig. Kanske känner du igen dig i något av följande:

- Du går igenom en kris eller förändringsperiod och behöver trygghet och vägledning på vägen
- Du har dålig självkänsla, ångest, känner dig nedstämd eller orolig
- Du vill ta reda på vad du egentligen vill och tycker är viktigt i livet
- Du har relationer med komplikationer och behöver nya perspektiv
- Du upplever sorg, oro eller stress
- Du känner du dig otillfredsställd i livet men har svårt att sätta fingret på vad det är

När du har bokat ett första prova-på samtal hos mig går vi igenom din nuvarande situation och vad som för dig till terapi. Du och jag får tillfälle att träffas och du kan ställa frågor och berätta vad du vill få ut av samtalsterapin. Om samtalet känns bra för dig bokar vi en ny tid och fortsätter terapisamarbetet.

Beroende på vad du söker hjälp för riktar vi sedan in oss på ditt liv här och nu och framåt, men också på din bakgrund för att förstå vad du bär med dig som kan skapa svårigheter än idag. Under terapins gång får du förhållningssätt för att hantera olika situationer, tankar, känslor och beteenden, och redskap för att komma i kontakt med din egen inre omtanke, riktning och stabilitet.

Varmt välkommen! Du kontaktar mig enkelt nedan. Läs mer på www.bobstterapi.se

Samtalsförfrågan

Önskar du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort med förslag på samtalstider. Du förbinder dig inte till något genom att fylla i dina uppgifter och jag är den enda som kommer att se vad du skriver i formuläret.