Marie Swartling Philip

Marie Swartling Philip

BETEENDEVETARE & Samtalscoach

Skånegatan 97, 116 35 Stockholm

Svenska

Om mig

Beteendevetare med en magisterexamen i Arbete och hälsa, samt coach och lärare i Mindfulness och Self-Compassion. Sedan slutet av 1990-talet har jag utövat olika stillhetstekniker och utbildat mig till instruktör i Qigong, Yoga och Niadans.
Jag är under ständig utveckling, fyller på med kunskaper och går regelbundet i handledning.

Erfarenhet

Jag har mångårig erfarenhet av individcoaching och stress/rehabcoaching samt att att leda kurser och olika aktiviteter inom mindfulness, stresshantering och personlig utveckling, både för privatpersoner och på arbetsplatser. Under många år har arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering, stressinterventioner och rehabsamordning inom landstinget, företagshälsovården och olika myndigheter samt i företag inom privat sektor.
Den gemensamma nämnaren i all min yrkeserfarenhet är arbete med människor – att lyssna och möta människor där de befinner sig just i stunden. Med ett öppet och nyfiket förhållningssätt vill jag inspirera till inre utveckling och autentiska möten för att uppnå helhet, hälsa och hållbarhet!

Arbetssätt

Grundsynen är en stark tilltro till varje människas förmåga att äga sin egen lösning. Fokus ligger på nuet och framtiden. Jag kombinerar samtalsmetodik med rörelse och integrerar olika coachingtekniker som förenar fokus på att nå yttre mål – ett nyckelkännetecken för traditionell coaching – med ett djupare inre fokus än vad som normalt finns inom coaching. Jag använder mig bl a av empatiskt lyssnande, kraftfulla frågor, guidningar och inquiry – frågor som leder in. Genom att bli mött och lyssnad på utifrån närvaro och utan agenda kan vi utforska vår inre värld, återanknyta till och upptäcka våra resurser och sanna natur.

Typiskt första möte

Första mötet handlar mycket om att skapa trygghet och förtroende. Du får beskriva din livssituation och vad du vill ha ut av samtalet/samtalen. Med ett empatiskt, nyfiket och öppet förhållningssätt möter jag dig där du befinner dig.
Jag ser fram emot att ses!

Samtalsförfrågan

Önskar du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort med förslag på samtalstider. Du förbinder dig inte till något genom att fylla i dina uppgifter och jag är den enda som kommer att se vad du skriver i formuläret.