Liza Skoglund

Liza Skoglund

Samtalsterapeut i ACT & Psykosyntes; steg-1 psykoterapi; mindfulnessinstruktör

Luntmakargatan 52, 113 58 Stockholm
Lövåsen 11, 139 40 Värmdö

Svenska & Engelska

Om mig

Jag heter Liza och jobbar som samtalsterapeut. Jag är en intuitiv, empatisk, analytisk och nyfiken person med en önskan och vilja att förstå på djupet. Detta tar jag också med mig i terapirummet när jag möter mina klienter. Jag förklarar gärna sammanhang, hur vi människor fungerar och varför (psykoedukation)så med tiden lär sig mina klienter mycket. Att vägleda människor till sin inre visdom och att våga följa sin längtan är mitt syfte med att arbeta som terapeut.

Erfarenhet

Jag har jobbat med personlig utveckling och samtalsterapi under de senaste tolv åren, då jag också kontinuerligt vidareutbildat mig. Jag jobbar både med enskilda klienter och företag och de områden det oftast brukar röra sig om är stress, oro/ångest/dålig självkänsla och relationer.
Jag har även jobbat med PR och kommunikation under många år, bland annat i musikbranschen.
Dipl. samtalsterapeut med steg 1-utbildning i psykoterapi, inriktning på ACT, Acceptance and Commitment Therapy, som hör till den senaste utvecklingen inom KBT (4 terminers deltidsutbildning, omfattande 390 undervisningstimmar).
Diplomerad samtalsterapeut i Psykosyntes på HumaNova.
Diplomerad mindfulnessinstruktör, utbildad på Mindfulnesscenter.
Diplomerad Yogainstruktör - Atmajyoti.

Arbetssätt

Jag jobbar med ACT, Acceptance and Commitment Therapy, en beteendeterapi som hör till den senaste utvecklingen inom KBT. Fokus i ACT är att leva ett meningsfullt liv, låter inte det härligt?!
För att nå dit jobbar vi bl a med tankar och känslor och utvecklar ett mer medvetet förhållningssätt till dem. Vi lär oss att känna igen och identifiera tankarna och känslorna och hur vi kan förhålla oss till dem på ett nytt sätt som är funktionellt, det vill säga på ett sätt som gör att de inte hindrar oss från att göra det vi vill. Vi kan då välja det som fungerar i stunden i stället för att vara fast i gamla mönster.

Detta fungerar både när vi vill förändra ett beteende och när vi vill göra andra förändringar i livet. Jag utgår alltid ifrån dina behov och mål med terapin och anpassar efter det. Jag använder även verktyg från Psykosyntesen när jag tänker att det kan vara hjälpsamt för att komma vidare.

En annan viktig del är att hjälpa dig att klargöra dina värden, vad som är riktigt viktigt för dig, i ditt hjärta. Hur vill du leva, vara och bidra? När du har det klart för dig blir det lättare att agera i rätt riktning – ett litet steg i taget. Då blir livet meningsfullt.

Jag jobbar också mycket med medveten närvaro, mindfulness. Framför allt i stresshantering, då det hjälper oss att komma ur ”autopiloten” och leva i större närvaro med det som sker, både inom oss och i vår omgivning. Vi blir lugnare, får bättre självkänsla, sover bättre, får bättre koncentrationsförmåga och fokus och känner oss mer tillfreds med tillvaron.

Typiskt första möte

Det första mötet går vi igenom vad du har för förväntningar och mål med terapin, vad du vill jobba med/förändra, vad som hindrar, lite bakgrund, familjesituation mm. Jag brukar även berätta lite om ACT och hur jag jobbar.

Samtalsförfrågan

Önskar du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort med förslag på samtalstider. Du förbinder dig inte till något genom att fylla i dina uppgifter och jag är den enda som kommer att se vad du skriver i formuläret.