Kerstin Bergenfjord

Kerstin Bergenfjord

dipl. Samtalsterapeut, dipl. handledare, dipl. Samtalscoach

Luntmakargatan 52, 113 58 Stockholm
Stensövägen 5, 138 32 Älta

Svenska, Engelska

Om mig

Mitt arbete handlar alltid om människors utveckling och jag har förmånen att jobba med det jag vill – som samtalsterapeut, handledare och coach i mitt företag.

Du möter mig som är en erfaren och trygg terapeut med över 10 års erfarenhet. Genom mitt arbete, mina klienter och deltagande i olika utbildningar/kurser (senast Biologika/Hälsolära och Familjekonstellationer 2020) blir jag inspirerad och lär mig ständigt nytt.

Jag är intresserad av hälso- och friskvård med fokus på vad individen kan göra själv för att må bra både fysiskt och psykiskt. Och då tänker jag, förutom på terapins gåva, fysisk aktivitet, återhämtning och sömn, mental träning, meditation, yoga, Mindfulness m.m.

Varmt välkommen till samtalets möjligheter i terapi eller coaching - jag ser fram emot vårt samarbete!

Erfarenhet

Sedan 2009 är jag privatpraktiserande samtalsterapeut, handledare, coach, utbildare och föreläsare via mitt företag Bergenfjord Utveckling & Hälsa.

Jag har tidigare arbetat som kurator/KBT-terapeut inom primärvården med patienter med depression, ångest, utmattningssyndrom m.m. samt med arbetslivsinriktad rehabilitering, personalutveckling, karriärvägledning samt stressforskning.

Utbildningar: Beteendevetenskaplig examen, grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1), stress- och stressrelaterade sjukdomar, sexologi, psykiatrisk diagnostik.

Arbetssätt

TERAPI
Jag jobbar med psykosyntesen som grund. Det är en modern psykologi som tar sin utgångspunkt i det friska i människan, snarare än att sätta fokus på det sjuka. Det terapeutiska samtalet kompletteras med KBT/ACT och mindfulness, guidade meditationer och målande. Naturligtvis utgår jag ifrån din situation och ditt mående i valet av arbetssätt då ingen metod passar alla.

COACHING
Jag använder kognitiv psykosyntes på ett fördjupat sätt när jag coachar dig som står inför ett vägval och vill utveckla dig själv professionellt eller privat. Vårt samarbete och vår dialog är grunden i coachingen, men arbetssättet varierar – vi kan använda guidade meditationer, fritt tecknande, gestalttekniker, symboler och motiverande samtal.

HANDLEDNING
Jag erbjuder handledning, som bygger på psykosyntesens förhållningssätt och systemteoretisk förståelse, för terapeuter, coacher, handledare och chefer samt för olika professionsgrupper t.ex. inom vården. Handledningen är reflekterande och/eller processinriktad. Vid handledning av terapeuter även metodinriktad.

Jag tar emot klienter i Stockholm och Älta och jag jobbar online (med den säkra plattformen Digiroom, alt. med Zoom eller via telefonsamtal).

Typiskt första möte

TERAPI
Inför vårt första möte skickar jag "Frågor till ny klient", vilket gör att du kommer mer förberedd. När vi träffas berättar du vad som gör att du söker terapi just nu och vilka dina förväntningar är. Du har förmodligen också frågor som jag ger dig svar på. Kanske är det många saker i livet just nu och då kommer vi överens om vad det är viktigast att börja med. Det är ditt behov som vi utgår ifrån.

Jag ställer också viktiga frågor så att jag får en helhetsbild av dig och din psykiska och fysiska hälsa, livssituation; arbete, socialt, partner, familj etc. När vi avslutar första mötet har vi gjort en överenskommelse om hur vi, i stora drag, tänker oss fortsättningen och vi har bokat ett datum för nästa session.

COACHING
Innan första träffen får du göra vissa förberedelser (frågeformulär och motivationstest). Vid första träffen tar vi fram vad du vill fokusera på (t.ex. ledarskap, karriärrelaterade mål, hälsa, livsstilsförändringar) och planerar hur vi lägger upp träffarna för att du ska vara i mål vid sista tillfället. Du får med dig en hemuppgift till nästa, och varje, tillfälle för att hålla coachingprocessen levande.

Samtalsförfrågan

Önskar du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort med förslag på samtalstider. Du förbinder dig inte till något genom att fylla i dina uppgifter och jag är den enda som kommer att se vad du skriver i formuläret.