Kerstin Bergenfjord

Kerstin Bergenfjord

Samtalsterapeut & Samtalscoach

Luntmakargatan 52, 113 58 Stockholm
Stensövägen 5, 138 32 Älta

Svenska

Om mig

Har du funderingar kring livets viktiga områden LOVE, WORK & PLAY?

Vill du befria dig från yttre och inre hinder?

Varmt välkommen till samtalets möjligheter och terapins gåva!

Erfarenhet

Mitt arbete handlar alltid om hur relationer och människor kan utvecklas.

Sedan 2009 är jag privatpraktiserande samtalsterapeut, handledare, coach, utbildare och föreläsare via mitt företag Bergenfjord Utveckling & Hälsa.

Jag har tidigare arbetat som kurator/KBT-terapeut med patienter med depression, ångest, utmattningssyndrom m.m. samt med arbetslivsinriktad rehabilitering, personalutveckling, karriärvägledning samt stressforskning.

Arbetssätt

Jag jobbar med psykosyntesen som grund. Det är en modern psykologi som tar sin utgångspunkt i det friska i människan, snarare än att sätta fokus på det sjuka.

Det terapeutiska samtalet kompletteras med KBT/ACT och Mindfulness, guidade meditationer och målande.

Naturligtvis utgår jag ifrån din situation och ditt mående i valet av arbetssätt då ingen metod passar alla.

Typiskt första möte

Vid ett första möte berättar Du vad som gör att du söker terapi just nu och vad som är syftet. Du har förmodligen också frågor som jag ger dig svar på.

Kanske är det många saker i livet just nu och då kommer vi överens om vad det är viktigast att börja med. Det är dina förväntningar och behov som vi utgår ifrån.

Jag ställer också viktiga frågor så att jag får en helhetsbild av dig och din psykiska och fysiska hälsa, livssituation; arbete, socialt, partner, familj etc.

När vi avslutar första mötet har vi gjort en överenskommelse om hur vi, i stora drag, tänker oss fortsättningen och vi har bokat ett datum för nästa session.

Samtalsförfrågan

Önskar du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort med förslag på samtalstider. Du förbinder dig inte till något genom att fylla i dina uppgifter och jag är den enda som kommer att se vad du skriver i formuläret.