Jeanette Tutein

Jeanette Tutein

KBT-terapeut, socionom, beteendevetare.

Klostergatan 9, 222 22 Lund

Svenska & Engelska

Om mig

Jag heter Jeanette och arbetar som beteendevetare och KBT-terapeut. Detta är ett arbete som ger mig så mycket i mötet med andra människor och där samspelat mellan terapeut och klient är så viktigt. Första samtalet kostar 590 kr och sedan 750 kr per session.

Erfarenhet

Jag började arbeta inom psykiatrin för 15 år sedan och har under årens lopp träffat människor med många olika sorters funderingar, kriser och påverkan på det psykiska måendet.
Jag har arbetat med diagnoser som psykossjukdomar, självskadebeteende, personlighetsstörningar, ångest/oro, depressioner, adhd, missbruk/beroende m.m. Jag är även personlig tränare och har kunskaper kring kost och motion, något som en del människor inte vet hur de ska få in i vardagen och som ofta hör ihop med det psykiska måendet.
Jag har läst:
Socionomprogrammet
Grundläggande psykoterapi inriktning KBT
Motiverande samtal (MI)
Personlig tränare

Arbetssätt

Jag jobbar utifrån KBT - Kognitiv beteendeterapi som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.
Motiverande samtal är samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser

Typiskt första möte

Det första mötet går vi igenom vad du har för förväntningar och mål med terapin, vad du vill jobba med/förändra/anser vara problem, lite bakgrund om dig såsom livssituation, socialt nätverk m.m.

Samtalsförfrågan

Önskar du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort med förslag på samtalstider. Du förbinder dig inte till något genom att fylla i dina uppgifter och jag är den enda som kommer att se vad du skriver i formuläret.