Motiverande Samtal online

Distansutbildning i Motiverande Samtal (MI)

Kurs tillsammans med HumaNova

Studera på distans var och när du vill med vår webbutbildning i Motiverande samtal (MI). Allt du behöver är en uppkoppling till internet samt en dator, surfplatta eller smart mobil.

Webbutbildningen motsvarar vår MI grundutbildning på 3-dagar. Den är framtagen av erfarna MI-instruktörer som även leder kurser med elever på plats i klassrummet. Webbutbildningen består av ljudklipp, texter och övningar. Det finns arbetsmallar till övningarna som du kan ladda ner och spara för att använda i ditt arbete med Motiverande samtal.

Motivation är nyckeln till förändring

För att förstå grunden till Motiverande samtal behöver vi först acceptera att människor har olika förutsättningar att nå förändring samt att vägen framåt kan se olika ut. MI handlar om att inspirera och motivera klienten att själv söka förändring. På så sätt startar en process där klienten är i fokus. Påtvingad eller utifrån initierad förändring ger sällan ett hållbart och långsiktigt resultat. Istället är det individens vilja till förändring som skapar hållbar förändring.

Bakgrunden till MI kommer från långvarig forskning och stor erfarenhet av missbrukarvård. Inom den klientgruppen kan viljan till förändring vara mycket låg. MI bygger på att klient och samtalsledare möts som jämlika parter där riktiga samtal och möten får utrymme. Långvariga och kliniska studier visar att förhållandet i samtalet ofta är avgörande för resultatet. William R Miller och Stephen Rollnick, psykologerna och upphovsmännen bakom Motiverande samtal, visade i sin forskning att det jämlika samarbetet är nyckeln till hållbar förändring.

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg.

Du kan även läsa mer om kursen på HumaNovas hemsida här.

Köp kursen här
Praktisk information

Plats: Distans

Längd: 3 dagar

Pris: 4,900.00 kr

Kursledare

Kajsa Bellman Blomberg är medlem i MINT international.
Brinner för kraften i den goda kommunikationen och utgår ifrån att varje individ har den motivation som behövs för att öka möjligheten att må bra på såväl sin arbetsplats som i sitt privatliv. Ser varje möte som en möjlighet.

Köp kursen här