Möt dig själv

Intensivkurs i psykosyntes

Kurs tillsammans med HumaNova

Känns det som att livet bara händer dig? Har du svårt att veta vad du vill eller ser du att ditt livsmönster hindrar dig men vet inte hur du ska komma ur det? Då kan du ha både glädje och nytta av att investera några dagar i dig själv.

”Möt dig själv” är en intensivkurs i psykosyntes som vänder sig till dig som vill  utvecklas såväl som individ som i din yrkesroll. Ett syfte med kursen är att du ska få uppleva dig själv tydligare och bli mer självmedveten. Ju bättre du förstår dig själv och dina olika delar – det som psykosyntesen kallar delpersonligheter – desto bättre blir du som ledare i ditt eget liv.

En förutsättning för att också kunna vara en god ledare åt andra, exempelvis på jobbet men inte minst som förälder.

En intensivkurs i psykosyntes

”Möt dig själv” är en intensivkurs i psykosyntes som ger dig personlig utveckling och ökad medvetenhet om dig själv och dina relationer. Varje kursdag bjuder på nya insikter om vem du är och vad du innerst inne vill. Du lär dig att se att det finns ett val i varje situation, ett val som kan bli riktigt bra när det är förankrat i ditt hjärta och din innersta vilja.

Under fem intensiva dagar arbetar vi bland annat med:

  • Din personliga historia och hur den påverkat och påverkar dig
  • Mindfulness, förmågan att stanna upp och vara närvarande
  • Att tydliggöra det vi innerst inne längtar efter
  • Relationer – personliga och yrkesmässiga
  • Under kursen bekantar vi oss med psykosyntesens förhållningssätt, metoder, teorier och begrepp såsom delpersonligheter, viljan samt medveten närvaro/mindfulness.

Du kan även läsa mer om kursen på HumaNovas hemsida här.

Lägg i varukorg
Praktisk information

Plats: Stockholm

Kursdatum: 1-5 juni 2020

Tid: 09:00-15:00

Längd: 5 dagar

Pris: 9,800.00kr

Lokal: HumaNovas lokaler på Skeppsbron 32 i Stockholm

Kursledare

Christel Dopping
Dipl. par- och relationsterapeut
Dipl. samtalscoach
Har arbetat som lärare på HumaNova sedan 2013. Har även en egen praktik som samtalsterapeut/-coach och handledare. Hon möter och arbetar med individer, par och grupper.

Lägg i varukorg