Mindfulnessbaserad Stressreduktion

Mindfulnessbaserad Stressreduktion (MBSR) – 8 veckors program

 För mer närvaro, välbefinnande och balans i livet

På HumaNova finns nu originalprogrammet i MBSR, som skapats av Jon Kabat Zinn, grundare av Center for Mindfulness på UMASS Medical School i USA. Programmet lär ut den evidensbaserade metoden för att återhämta sig och hantera stress, smärta och ångest. Programmet följer en hög internationell standard.

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet som hjälper oss att förebygga, reducera och återhämta oss från stress. Mindfulnessträning kan öka livskvaliteten då man lär sig att möta och hantera svåra känslor. Andra effekter man kan uppleva är förbättrat fokus, bättre effektivitet, inre stabilitet, förbättrade relationer och glädje.

Medveten närvaro definieras som riktad uppmärksamhet, med avsikt, i nuet, icke-värderande och är fundamental i arbetet eftersom det pågående nuet är den enda tid som vi har att tillgå för att uppfatta, lära, växa och förändras.

För vem?

Programmet är för dig som söker personlig utveckling och vill träna mindfulness för att integrera i vardagen, yrkesarbetet och livet. Kanske har du stressrelaterad problematik och behöver verktyg för stresshantering och återhämtning samt för att leva livet fullt ut.

Programmet motsvarar steg 1 i det internationella lärarprogrammet i MBSR.

Innehåll

Deltagarna tränar mindfulness, dvs övar den naturliga förmågan att vara närvarande. Man tränar också på att bryta invanda automatiska reaktionsmönster som leder till stress och ohälsa. Du lär känna dig själv och dina stressorer och får hjälp med effektiv stresshantering och återhämtning. Att öva mindfulness ökar vår känsla av tillit, glädje och medkänsla. Med en träff per vecka under 8 veckor jobbar vi med oss själva som verktyg. Programmet är erfarenhets- och upplevelsebaserat och bygger på systematisk träning i meditation och mindful yoga. Ett program för hemövningar ingår samt en tyst heldagsretreat.

Mindfulnessprogrammet hjälper dig med:

  • Stresshantering
  • Känsloreglering
  • Återhämtning
  • Koncentration och fokus
  • Beslutsfattande
  • Att hantera förändring

Program: Steg 1 i den internationella lärarutbildningen i MBSR

Omfattning: 8 veckoträffar á 2 tim samt 1 tyst heldag

Datum: Nya datum inom kort

Plats: Livilys lokaler på Södra Benickebrinken 4 i Stockholm

Kostnad: 5.980 SEK inkl. moms

Köp av kurs

Tryck på ”lägg i varukorg” för att köpa kursen. Du kan välja att betala kursen med kort eller faktura. Önskar du detlbetala kursen så väljer du det i sista steget i köpet.

Lägg i varukorg
Praktisk information

Plats: Stockholm

Tid: 17:30-19:30

Längd: 8 veckor

Pris: 5,980.00 kr

Lokal: Livilys lokaler på Södra Benickebrinken 4 i Stockholm.

Kursledare

Marie Swartling Philip

Lägg i varukorg